Prodej pozemku, Praha 9 Újezd nad Lesy

Referenční číslo TK140694
34 807 000 Kč
Obytná plocha:
9048 m2
Hledat na mapě

Informace k nemovitosti

Typ smlouvy
Prodej
Druh nemovitosti
Pozemku
Druh pozemku
Město
čtvrť Praha 9
Adresa
Velikost
9048 m2
Voda
Není
Elektrika
Není
Kanalizace
Není
Plyn
Není

Popis

Prodej pozemků o výměře 9048 m2 k využití jako zahrada, vinice, sad, louka, pastvina, i rekreačním účelům. Jedná se o polosamotu v hlavním městě. Možné odkoupit i menší část pozemku, cena nově vzniklých parcel bude určena dohodou.

Pozemek je veden v územním plánu jako sady, zahrady, vinice a louky, pastviny.

PS - sady, zahrady a vinice
Hlavní využití:
Plochy pro výsadby ovocných dřevin a vinné révy.
Přípustné využití:
Užitkové a okrasné zahrady. Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory. Komunikace účelové, sloužící stavbám a zařízením
uspokojujícím potřeby plochy.
Podmíněné přípustné využití:
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: technickou infrastrukturu. Dále lze umístit:
dětská hřiště, cyklistické stezky, komunikace vozidlové, plošná zařízení dopravní a technické infrastruktury a liniová vedení
technické infrastruktury za podmínky prokázání, že zájem vyjádřený potřebou umístit dopravní a technickou infrastrukturu
převažuje nad ostatními veřejnými zájmy. Stavby a zařízení související s hlavním a přípustným využitím za podmínky, že jejich
rozsah bude odpovídat potřebám a kapacitě využití. Podmíněně přípustné je využití přípustné uvnitř kategorie Krajinná a městská zeleň a Pěstební plochy (s výjimkou OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny) za podmínky, že s nimi posuzovaný pozemek ve vymezené ploše PS bezprostředně sousedí. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.


NL - louky, pastviny
Hlavní využití:
Travní porosty.
Přípustné využití:
Solitérní porosty a porosty dřevin. Drobné vodní plochy, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory,
komunikace účelové, sloužící stavbám a zařízením uspokojujícím potřeby plochy vymezené daným způsobem využití.
Podmíněné přípustné využití:
Dopravní a technická infrastruktura. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu, související s hlavním a přípustným využitím.
Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.


Chcete užít klidu v přírodě v nějakém tom srubu, chatce, přívěsu, karavanu, máte velikou příležitost si vybrat pozemek i jeho velikost.

Pozemek není napojen na inženýrské sítě. Prodává se ideální podíl 1/2 na pozemku.

Pro více informací kontaktujte makléře.

Vřele doporučuji.

Dopravní dostupnost

Metro:
B
stanice Vysočanská (560 m)
Tramvaj:
Autobus:

V okolí se nachází

Bankomat: Air Bank (490 m)
Pošta: Ceská Posta (490 m)
Lékárna: Lékárna Fénix (530 m)
Odpočinek: Park u Mateřské Školky (60 m)
Sport: Fit-Lea.Cz (230 m)
Divadlo: Pragovka (560 m)
Restaurace: U Janičky (190 m)
Kavárna: Kavárna Monkey Coffee house (350 m)
Školka: Mateřská škola u Vysočanského Pivovaru (170 m)
Škola: Základní škola Špitálská (380 m)
Knihovna: Lord Holme's Library at ECP (590 m)
Obchod: Albert (420 m)

Blízké body

Hypotéka

Zeptejte se makléře na možnosti hypotéky!