Návrat předkupního práva

Návrat předkupního práva na podíl spolumajitele u nemovitostí.

Těsně prošel, o pouhé dva hlasy, pozměňovací návrh při schvalování novely nového občanského zákoníku, který s účinností od 1. ledna 2018 vrací předkupní právo na podíl spolumajitele u nemovitostí. Pokud se spoluvlastník vzdá předkupního práva, musí se taková informace nově zapsat v katastru nemovitostí.

Citace zákona:

§ 1124

(1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Odstavec 1 se použije i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu.

§ 1125

Spoluvlastník se může vzdát předkupního práva podle § 1124 s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.

 

Co bude znamenat návrat předkupního práva pro vlastníky nemovitostí?

Kdo na změnu doplatí nejvíce?

 

 Vlastník pozemku či jiné nemovitosti má opět povinnost písemně nabídnout k odprodeji svůj podíl nejprve dalším spoluvlastníků, kteří mají dva měsíce na rozmyšlenou, zda část nemovitosti koupí.

V případě, že spoluvlastníci odprodej odmítnou, může jej vlastník prodat třetí straně. Pokud ale svůj podíl neprodá ani jinému zájemci a cenu změní, musí opět podíl nejdříve nabídnout spoluvlastníkům s předkupním právem. Na možný prodej si pak počká další dva měsíce, které mají oslovení spoluvlastníci na reakci.

„Změna zcela znemožní okamžitý prodej části nemovitosti v případě, že její vlastník potřebuje kvůli neočekávané události peníze ihned.“

 „Mají-li vlastníci v úmyslu se svým majetkem nakládat, stát by jim v tom neměl bránit. Jde tedy o další zbytečné opatření, které lidem zkomplikuje život.“ 

„Návrat předkupního práva spoluvlastníků nepovažuji za krok správným směrem, tím víc, že nic nebrání spoluvlastníkům za stávající právní úpravy si předkupní právo upravit smluvně.“

 

„Stát by měl místo vytváření nových komplikací a prazvláštních legislativních změn urychleně konat v oblastech, které vlastníky nemovitostí skutečně pálí. Mám na mysli především zjednodušení  neuvěřitelně složitého vydávání stavebních povolení či zjednodušení daňové zátěže při prodeji nemovitosti.“                                                                                             

 

Autor: Ing. Radislav Babák


Máte otázku? Prosím, kontaktujte nás!

Pomohl Vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli!


Zaslat článek emailem

Pomohl Vám tento článek?
Sdílejte jej s příteli


Zaslat článek emailem

Klienti o náš říkají

Servis, vstřícnost, rychlost makléřky Ivety Palacké k nezaplacení. Jednoznačně doporučuji!

— T.B., Praha