Etický kodex společnosti Duna House

Pro realitní makléře DH je následující etický kodex závazn‎ý a management dohlíží na ‎‎jeho bezvýhradné dodržování.‎‎

  1. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými  mravy a platnými právními normami České republiky.
  2. Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost Duna House Group u klientů, veřejnosti či spolupracovníků. Duna House Group a přísně dbá na to, aby byl Duna House Group veřejností chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
  3. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
  4. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
  5. Realitní makléř se bude vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Pracovníci Duna House Group při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé a/nebo podvodné praktiky.
  6. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
  7. Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
  8. Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
  9. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  10. Realitní makléř vždy bude poskytovat a zajišťovat služby a produkty v náležité kvalitě.

 


Máte otázku? Prosím, kontaktujte nás!

Pomohl Vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli!


Zaslat článek emailem

Pomohl Vám tento článek?
Sdílet s přáteli!


Zaslat článek emailem

Klienti o nás říkají

Líbila se nám práce makléřky Ladislavy Felbingerové při koupi bytu v Branické ulici, Praha 4

— L.T a P.K., Praha