Zajímá Vás

Co je to daň z Nabytí nemovité věci, a jak se platí?

 

Daň z nabytí nemovité věci platí dle zákona č. 340/2013 Sb. kupující. Pokud kupující daň z převodu nemovitosti nezaplatí, finanční úřad se obrací na prodávajícího, který je povinen daň uhradit (ten poté může částku vymáhat na kupujícím). Daň z převodu nemovitosti je nutno zaplatit do konce 3. měsíce ode dne zápisu nového majitele do katastru nemovitostí. Stejnou dobu má prodávající povinnost podat daňové přiznání. Daň z převodu nemovitosti činní přibližně 4 % ze základu daně prodávané nemovitosti. Základ daně je dán znaleckým posudkem ceny nemovitosti, případně reálnou kupní cenou nemovitosti. Počítá se vždy z vyšší částky. Při prodeji nemovitosti s kanceláří Duna House a využití  právní úschovy finančních prostředků u společnosti Duna House je běžnou praxí, že se právní zástupce postará o proces zaplacení daně z převodu nemovitosti.

 

Kdo platí při prodeji nemovitosti provizi realitní kanceláři Duna House?

 

Provizi vždy platí pouze jedna strana v daném obchodním případě dle dohody o rezervaci. Provize při prodeji nemovitosti je odměnou realitní kanceláři za služby, které poskytuje prodávajícímu a kupujícímu. Realitní společnost Duna House zajistí pro prodávajícího profesionální pasportizaci nemovitosti, placenou inzerci a nalezne pro danou nemovitost kupujícího. Prodávající má také k dispozici služby právního oddělení společnosti Duna House včetně ověřování podpisů při podpisu smluv přímo v kanceláři, depozitních úschov a vložení návrhu na vklad pro katastrální úřad. Kupujícímu je zajištěn ZDARMA servis finančního poradce a kompletní servis v oblasti výběru nemovitosti. Výše provize je dána typem zastoupení, nejvýhodnější výše je poskytnuta při podepsání exkluzivní smlouvy s realitní kanceláří.

 

Je možné prodat nemovitost, která je zatížena hypotékou?

 

Prodat nemovitost zatíženou hypotékou je možné.

a) S prodejem nemovitosti s hypotékou musí souhlasit banka. Ta si potenciálního kupujícího prověří podobným způsobem, jako kdyby sám žádal o hypotéku. Kupující tedy musí být dostatečně bonitní, aby byl schopen hypotéku splácet. Prodávající, kupující a banka se dohodnou, že kupující převezme dluh a bude splácet hypotéku za stejných podmínek jako doposud prodávající. Bance bude nadále zavázán pouze kupující jako nový vlastník nemovitosti. Dále se postupuje tak, že od kupní ceny odečteme aktuální výši hypotéky prodávajícího a zbývající část kupní ceny uloží kupující nejlépe u notáře nebo na vázaný účet banky. Následují všechny potřebné zápisy na katastru nemovitostí. Teprve poté budou peníze z vázaného účtu nebo od notáře uvolněny a připsány na účet prodávajícího. Velkou výhodou je jednoduchost, rychlost a poměrně nízké náklady spojené s převzetím dluhu. Pokud se blíží konec období fixace úrokové sazby, kupující by mohl hypotéku refinancovat vlastními finančními prostředky. Zástava nemovitosti ve prospěch banky zůstává.

 

b) Často si klienti berou vlastní hypotéku s výhodnějšími podmínkami. Majitel si nechá vyčíslit přesnou dlužnou částku, ta se zanese do smluv. Jestliže si Kupující bere hypotéku u jiné banky, je tato skutečnost zanesena také do smlouvy. V praxi to vypadá následovně: Kupující a Prodávající podepíšou Kupní a Úschovní smlouvu. Banka Kupujícího po předložení smluv uvolňuje finanční prostředky přímo do banky Prodávajícího, zbylá část jde na úschovní účet, kde čeká na Prodávajícího. Prodávající požádá banku o podklady pro výmaz Zástavního práva z katastru. Jestliže už běží lhůta na katastru, může se podat i návrh zástavního práva pro banku Kupujícího a na vklad pro změnu vlastnických práv ve prospěch Kupujícího. Jednotlivé návrhy běží ve svých lhůtách, nezáleží na čase podaní, ale vždy na správném pořadí.

 

musí prodávající platit poplatky bance, u které měl úvěr a nemovitost nyní prodává?

 

Je možné, že v úvěrových smlouvách budou nějaké poplatky ze předčasné splacení. Určitě očekávejte sankce, jestliže chcete rušit úvěr v době fixace. Banky nemají rády klienty, kteří od nich odcházejí. Takže musíte počítat i s určitou neochotou. Vyjímkou by byla situace, kdy si kupující bere úvěr v té samé bance. Jestliže máte šikovného finančního poradce, mohl by zmírnit výši sankcí. Požádejte o radu naše finanční poradce.

 

Jak jsou realitní makléři v Duna House vyškoleni a jaké mám další profesionální zázemí při prodeji?

 

Realitní makléři ve společnosti Duna House procházejí několikastupňovým vstupním školením a v průběhu své práce pokračují ve svém vzdělávání. Nejenom, že vypracují tzv. CMA (Comparative Market Analysis) - komparativní analýzu tržních cen bytu, na základě které stanoví prodejní cenu Vaší nemovitosti, ale mají osobní zkušenosti s nemovitostmi ve Vaší oblasti. Jsou vyškoleni na jednání s potenciálními kupujícími. Jsou tedy schopni Váš byt či dům prodat za těch nejlepších podmínek. V případě uzavírání obchodu je Vám k dispozici právní zástupce společnosti Duna House, který může vypracovat kupní smlouvu a společně s Vaším realitním makléřem Vás provede celým procesem převodu nemovitosti na nového vlastníka, včetně jeho zápisu na Katastr nemovitostí. Právní úschova finančních prostředků je automaticky pojištěna.  Pro úspěšné uzavření obchodu můžeme také zájemcům o vaši nemovitost nabídnout služby finančního poradce zdarma

 

Jak přesně probíhá proces prodeje a převodu nemovitosti na nového vlastníka ?

 

 1. Prodávající a realitní kancelář uzavírají dohodu o zprostředkování.
 2. Je nalezen kupující pro prodávanou nemovitost.
 3. Kupující vyjádří svůj zájem o nemovitost podepsáním rezervační smlouvy. V realitní kanceláři složí rezervační zálohu (finanční úschova u právního zástupce realitní kanceláře) - obvykle 4 % z kupní ceny nemovitosti.
 4. Oběma stranami podepsaná rezervační smlouva (smlouva o smlouvě budoucí) je závazkem, že strany podepíší kupní smlouvu. Lhůta, do kdy musí strany podepsat kupní smlouvu, je stanovena v rezervační smlouvě.
 5. Před podepsáním kupní smlouvy, současně je uzavřena depozitní smlouva, neboli smlouva, která pojednává o úschově peněz. Určuje, zda budou finanční prostředky uschovány:
 • V notářské úschově
 • V advokátní úschově
 • Na vázaném účtu
 • V nebankovní úschově

Pokud nastane jakýkoliv problém s uzavřením obchodu na straně prodávajícího, rezervační záloha se kupujícímu vrací v plné výši. Pokud kupující nedodrží podmínky nabídky ke koupi, rezervační záloha propadá ve prospěch realitní kanceláře a prodávajícího. Ve chvíli, kdy by nastal problém s uzavřením obchodu ze strany prodávajícího, i když byly realitní kanceláří splněny podmínky z dohody o zprostředkování, realitní kancelář má nárok na provizi za své služby.

 1. Je podepsána kupní smlouva.
 2. Pokud kupující financuje transakci hypotékou a ručí kupovanou nebo jinou nemovitostí, nejprve se do Katastru nemovitosti musí vložit předkupní a zástavní právo na danou nemovitost ve prospěch úvěrující banky. Teprve poté, co je na katastru uvedeno předkupní a zástavní právo ve prospěch úvěrující banky, jsou bankou kupujícímu vydány finanční prostředky.
 3. Na základě kupní smlouvy realitní makléř podá na Katastru nemovitostí návrh na zapsání kupujícího jako nového vlastníka. Katastr nemovitostí má na vložení nového majitele 30 dní.
 4. Když je nemovitost na katastru převedena na nového majitele, jsou finanční prostředky (z notářské úschovy, advokátní úschovy, vázaného účtu, nebankovní úschovy) puštěny ve prospěch prodávajícího. Při této příležitosti se doporučuje zaplatit povinnou daň z nemovitosti, která činí 4 % z kupní ceny nemovitosti (nebo odhadní ceny nemovitosti v závislosti na tom, která je vyšší).

 

 

 

 

 

 

 


Máte otázku? Prosím, kontaktujte nás!

Pomohl Vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli!


Zaslat článek emailem

Pomohl Vám tento článek?
Sdílet s přáteli!


Zaslat článek emailem

Klienti o nás říkají

Líbila se mi práce makléřky Ladislavy Felbingerové a komplexní servis Duna House.

— J.K., Praha