Jak o nás píšete vy

Jak o nás píšete vy

Pro ty které by to mohlo zajímat

 

Moje manželka a já jsme nedávno přijeli do Prahy a potřebovali jsme co nejrychleji najít vhodné dlouhodobé bydlení. Jsme nesmírně vděční Markovi Petrůjovi, který nám pomohl s celým procesem. 

Marek Petrůj demonstroval svůj závazek k Prodávajícímu i Kupujícímu se zprostředkováním pomoci obou stranám, ujišťujíc se, že jednání proběhnou hladce. Byl zavázán k dodržení našich požadavků na cenu a další kritéra..

Když jsme udělali nabídku a smlouvy byli připravené, Markova přátelská povaha spojená se silným morálním kompasem nám dali dostateční ujištění, které jsme jako cizinci potřebovali, k uzavření obchodu.

Nastěhovali jsme se do našeho bytu před pěti měsíci a jsme nesmírně spokojeni s naším novým domovem. Jako noví kupující jsme nesmírně vděční Markovi za jeho profesionalitu, excelentní servis a trpělivost.

S velkou radostí můžeme doporučit Marka Petrůje kterémukoliv potencionálnímu klientovi.

S Úctou,

Diane a Marek Babak

 

To whom this may concern 

 

My wife and I arrived in Prague recently and needed to find suitable long-term accommodation as soon as possible. We are extremely grateful to Marek Petruj who was there to navigate the process with us. 

Marek Petruj demonstrated his commitment to both the Buyer and Seller by liaising between both parties, ensuring that negotiations went smoothly. He was dedicated to keeping within our determined price range and neighbourhood requirements. 

Once we made an offer and the contract was on the table, Marek’s friendly disposition coupled with a strong moral compass gave us the reassurance that we, as foreigners, needed to go ahead with the deal. 

We moved into our apartment five months ago and are very happy with our new home. As new home buyers, we are very thankful to Marek for his professionalism, excellent service, and patience. 

It is with great pleasure that my wife and I can recommend Marek Petruj to any prospective client. 

Yours Sincerely 

Diane and Marek Babak


Pomohl Vám tento článek? Sdílejte jej s přáteli!


Zaslat článek emailem

Autor

Napsal: Adéla Izáková

Pomohl Vám tento článek?
Sdílejte to s přáteli


Zaslat článek emailem

Klienti o nás říkají

Příjemný a vstřícný přístup. Rychlý prodej nemovitosti. Skvěle vynaložené úsilí při vyřizování hypotéky. Doporučuji

— H.D., Praha